Program gwarancyjny


Hydroizolacja dachów to obszar, w którym wysokiej jakości materiały i profesionalne wykonanie nie tylko robią różnicę, ale faktycznie oszczędzają czas i pieniądze. KÖSTER BAUCHEMIE AG produkuje wysokiej jakości pokrycia dachowe od prawie 30 lat i jest wiodącym producentem na całym świecie. Ponadto KÖSTER udziela mocnego wsparcia swoim klientom. KÖSTER BAUCHEMIE AG oferuje między innymi bogaty program gwarancyjny dla membran TPO: wariant Premium i Premium Plus.
Po zawarciu umowy gwarancyjnej Twój dach z programem gwarancji Premium jest ubezpieczony przez okres od 10 do 20 lat, w zależności od grubości użytej membrany. Ubezpieczeniu podlegają koszty materiałów i wykonawstwa oraz koszty wymiany uszkodzonych materiałów z dachu (np. zawilgoconej termoizolacji). Dzięki gwarancji Premium Plus, ochrona idzie krok dalej: także straty wtórne wynikłe z uszkodzenia pokrycia dachowego są objęte ubezpieczeniem od firmy Allianz AG z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności za produkt.

Zalety dla Klienta:
 • Gwarancja KÖSTER może obejmować wszystkie produkty dachowe KÖSTER z oferty cenonowej obowiązujacej na koniec okresu gwarancyjnego
 • Dla wszystkich firm członkowskich zrzeszonych w centralnym stowarzyszeniu dekarzy (ZVDH), gwarancja materiałowa jest przedłużona do sześciu lat. Szczegóły są w dokumentach ZVDH.
 • Dzięki sprawdzona jakości membran dachowych KÖSTER TPO nasza firma uzyskała zgodę Allianz AG na przedłużenie odpowiedzialności za produkt do 25 lat.
 • Po zakończeniu projektu budowlanego gdzie zastosowano membrany dachowe KÖSTER, inwestor otrzymuje certyfikat gwarancyjny na konkretny obiekt.
 • Dzięki tej gwarancji KÖSTER oferuje swoim klientom znacznie więcej niż wymaganą przepisami minimalną gwarancję na produkt.

Wariant Premium

Gwarancja typu Premium musi zostać wcześniej opracowana z uwzględnieniem specyfiki obiektu. Obejmuje ona roszczenia przez okres do 10, 15 lub 20 lat. Właściciel gwarancji płaci jednorazową opłatę za każdy m2 powierzchni dachu za cały okres obowiązywania gwarancji.

Roszczenie gwarancyjne powstaje, gdy wskutek wad materiałów KÖSTER TPO dochodzi do przecieków pokrycia dachowego.

Nasze zobowiązania gwarancyjne:

 • do 20 lat gwarancji materiałowej dla membrany KÖSTER TPO o grubości 2,0 mm
 • do 10 lat gwarancji materiałowej dla membrany KÖSTER TPO o grubości 1,5 mm oraz 1,8 mm
 • bezpłatna wymiana materiału
 • Rekompensata kosztów montażu membran dachowych
 • Wymiana materiału dla ewentualnie uszkodzonych innych elementów dachu
 • Rekompensata kosztów montażu innych elementów dachu

Wariant Premium Plus

Gwarancja typu Premium Plus musi zostać wcześniej opracowana z uwzględnieniem specyfiki obiektu. Obejmuje on roszczenia przez okres 25 lat. Posiadacz gwarancji płaci jednorazową opłatę za każdy m² powierzchni dachu za cały okres obowiązywania gwarancji.

Nasze zobowiązania gwarancyjne:

 • • do 25 lat gwarancji materiałowej dla membrany KÖSTER TPO o grubości 2,0 mm
 • bezpłatna wymiana materiału
 • Rekompensata kosztów za montaż membran dachowych
 • Wymiana materiału dla ewentualnie uszkodzonych innych elementów dachu
 • Uzasadnione roszczenia są ubezpieczone w Allianz AG w każdym przypadku
 • Odszkodowanie za szkody wtórne wynikłe z przecieku pokrycia dachowego, zabezpieczone są przez rozszerzone ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt Allianz AG

 

Gwarancje i ubezpieczenia wymienione w niniejszej broszurze nie stanowią jeszcze zobowiązania gwarancyjnego ani ubezpieczeniowego. Zobowiązanie gwarancyjne/ubezpieczeniowe ze strony KÖSTER BAUCHEMIE AG musi być indywidualnie opracowane i zatwierdzone na piśmie dla każdego projektu budowlanego. Dostarczone informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z dostosowywania i weryfikowania produktów do odpowiednich projektów budowlanych, zastosowań i uwarunkowań lokalnych. Zastosowanie mają obowiązujące normy, arkusze informacyjne, regulacje prawne i powszechnie akceptowane zasady technologiczne, jak również informacje zawarte w naszych ulotkach technicznych.

 

Back

Top