Nasze membrany


TPO/FPO

KÖSTER TPO są nowoczesnymi membranami dachowymi, które są zgrzewane w sposób trwały i homogeniczny przy użyciu gorącego powietrza. Składają się one z wysokiej jakości elastycznych poliolefinów, określanych również jako "FPO". Membrany dachowe KÖSTER TPO są oparte na mieszaninie różnych polietylenów (PE), dodatków uszlachetniających oraz wkładek z tkaniny szklanej.
Te bardzo wysokiej jakości membrany dachowe są definiowane przez szereg właściwości, takich jak zastosowanie tej samej jakości materiału na górze i na dole membrany, bardzo wysoka elastyczność w niskich temperaturach (≤ - 50 stopni Celsjusza), idealna kompatybilność z bitumami i wszystkimi materiałami termoizolacyjnymi, jak również odporność na mikroorganizmy, oraz na korzenie i na kłącza roślin.

Ten nadający się do recyklingu i ekologiczny materiał odpowiada najnowszemu stanowi techniki w produkcji jednowarstwowych hydroizolacji na dachy płaskie. W standardzie dostępny jest kolor szary oraz jasnoszary. Na życzenie dostępne są także inne kolory.

Do produktów   
 

ECB

Membrany dachowe KÖSTER ECB (kopolimer etylenowo-bitumiczny) sk?adaj? si? z mieszaniny kopolimeru etylenu i specjalnego bitumu z wtopion? tkanin? z w?ókna szklanego dla zachowania stabilno?ci wymiarów. Technologia EBC si?ga 1960 roku i membrany te odznaczaj? si? trwa?o?ci? na dachach wykonanych ponad 50 lat temu. Membrany EBC s? wykorzystywane jako hydroizolacja dachów oraz piwnic. Materia? jest wodoodporny, odporny chemicznie oraz nie wra?liwy na p?kni?cia w pod?o?u. KÖSTER ECB jest odporny na promieniowanie UV, na starzenie i mikroorganizmy oraz mo?e by? uk?adany bezpo?rednio na dachach z pokryciem bitumicznym.
Do produktów   

Back

Top