Materiały termoizolacyjne


Do odpowiednich materiałów termoizolacyjnych należą: Wełna mineralna wg EN 13162; Styropian wg EN 13163; Styropian ekstrudowany XPS wg EN 13164; Twardy poliuretan wg EN 13165 oraz szklo piankowe wg EN 13167.

Materiały izolacyjne stosowane jako podłoże pod hydroizolację muszą mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie.

Minimalna wytrzymałość na ściskanie
Materiał termoizolacyjnyWytrzymałośc na ściskanie w kPa
  Dachy nie użytkowane Dachy użytkowane
Płyty styropianowe EPS 100 150
Styropian ekstrudowany XPS 200 300
Twary poliuretan PU 100 100
Szkło piankowe 500 500
Wełna mineralna 60 przy 10% kompresji 70 przy 10% kompresji

Back

Top