Rodzaje konstrukcji dachu


Dach wentylowany
(dach zimny)

Dach wentylowany składa się z dwóch płaszczyzn (górna i dolna płaszczyzna). Wysokość wentylowanej przestrzeni, jako wentylacji wzdłużnej i poprzecznej, powinna wynosić co najmniej 15 cm. Z reguły drewniana konstrukcja z deskowaniem jest montowana na stropie żelbetowym lub na stropie z drewnianymi belkami. W dolnej płaszczyźnie do izolacji termicznej można stosować bardziej ekonomiczne materiały termoizolacyjne. Wielką zaletą zimnego dachu jest to, że konstrukcja ta jest mało awaryjna pod warunkiem, że przestrzeń wentylowana ma dobre połączenie z powietrzem zewnętrznym i ilość wnikającej wilgoci nie jest zbyt duża. Aby to zapewnić, folie spowalniajace dyfuzję wilgoci (folia PE o niskiej wartości SD) mogą być układane pod izolacją termiczną. Szczelna paroizolacja nie jest wymagana.
Jeśli górna płaszczyzna dachu jest nachylona w stosunku do dolnej płaszczyzny, powstaje dodatkowy efekt komina, który zapewnia lepszą wentylację konstrukcji dachu. W razie potrzeby uwzględniając ten efekt można zredukować wymagany przekrój wentylacji. Otwory wentylacyjne muszą być zabezpieczone przed wnikaniem ptaków, szkodników itp., np. siatkami.

Dach niewentylowany (ciepły dach)

Dach normalny

Przy normalnym, niewentylowanym dachu, hydroizolacja jest układana bezpośrednio na izolacji termicznej. Na konstrukcji nośnej, pod termoizolacją należy zainstalować barierę dla pary wodnej (paroizolację). Wybór rodzaju paroziolacji i określenie szczegółów połączenia warstw dachowych musi być przeprowadzone przez projektanta z uwzglęnieniem czynników cieplno-wilgotnościowych.

Dach odwrócony

W przeciwieństwie do konstrukcji zwykłego dachu, w dachu odwróconym hydroizolacja leży bezpośrednio na konstrukcji nośnej, pod termoizolacją, która miusi być odporna na warunki atmosferyczne i na środowisko. W tym przypadku paroizolacja nie jest wymagana.

Dach podwójny- / Dach Plus lub dach kombinowany

Dach Duo lub dach plus to odmiana dachu płaskiego, gdzie hydroizolacja leży pomiędzy dwiema warstwami izolacji termicznej. Górna warstwa termoizolacji musi być odporna na wilgoć i na odziaływanie środowiska. Podobnie jak w przypadku dachu odwróconego, ta warstwa musi być mechanicznie zamocowana lub zabezpieczona przed działaniem wiatru przez dociążenie odpowiednim balastem. Górba warstwa termoizolacji jest przykryta włókniną oraz np. żwirem, aby zapobiec przedostawaniu się drobnych cząstek kurzu i brudu wgłąb konstrukcji. Konstrukcja tego dachu służy w szczególności poprawie zdolności termoizolacyjności normalnych, jednopowłokowych dachów płaskich.
Taki dach jest również określany jako "kombinowany dach odwrócony" stanowi kombinację dachu tradycyjnego i odwróconego. Ponieważ hydroizolacja dachu jest ulokowana między dwiema warstwami termoizolacji, podlega ona mniejszym naprężeniom termicznym. Podczas renowacji normalnego dachu w ten sposób należy zawsze uważać, aby "stary" dach spełniał wszystkie wymagania cieplno-wilgotnościowe i aby nie doszło do uszkodzenia konstrukcji remontowanego dachu.

Back

Top