Normy i wytyczne stosowania


W celu zapewnienia skutecznej i trwałej realizacji prac hydroizolacyjnych na dachach, opracowane zostały normy i wytyczne, które są stale uzupełniane i rozwijane.

Do najważniejszych należą:

Dla materiałów:

 • EN 13956 Materiały rolowe z tworzyw sztucznych- i elastomerów do hydroizolacji dachów – Definicje i właściwości
 • EN 13967 Materiały rolowe z tworzyw sztucznych- i elastomerów do hydroizolacji budynków – Definicje i właściwości
 • SPEC 20.000-201 Europejska Norma dotycząca stosowania hydroizolacji w rolkach jako uszczelnienia dachów
 • SPEC 20.000-202 Europejska Norma dotycząca stosowania hydroizolacji w rolkach jako uszczelnienia budynków
 • EN 13501-1 Reakcja materiałów na ogień

Dla wykonawstwa:

 • Podręcznik techniczny KÖSTER BAUCHEMIE AG
 • Instrukcja montażu KÖSTER BAUCHEMIE AG
 • DIN 18531 Hydroizolacje dachów
 • DIN 18531 + DIN 18531 ff. Hydroizolacje budowli
 • Wytyczne wykonania dachów płaskich niemieckiego zrzeszenia dekarzy
 • Zasady pracy z metalami przy pracach dekarskich
 • Zarządzenie o oszczędzaniu energii – ENEV
 • EN 1991-1-4 Obciążenie wiatrem
 • EAD 030351-00-0402 System of mechanically fastened flexible roof waterproofing sheets
 • FLL Badanie odporności materiałów hydroizolacyjnych na przetastanie korzeni
 • VOB Przepisy dotyczące zamówień publicznych w budownictwie
 • CEN/TS 1187 Metoda badania odporności na ogień zewnętrznyn
 • DIN 18234 Ochrona przeciwpożarowa dachów o dużej powierzchni
 • Lista reguł konstrukcyjnych A cz. 3 Nr. 2.8
 • EN 1253 Odprowadzenie wody z budynków
 • EN 12056 Teil 2 – Grawitacyjne odprowadzenie wody w budynkach
 • DIN 1986-100 Systemy drenażowe budynków i gruntów
 • EN 13162 Materiały termoizolacyjne z wełny mineralnej do ocieplania budynków
 • EN 13163 Materiały termoizolacyjne ze styropianu (EPS) do ocieplania budynków
 • Dyrektywa w sprawie budownictwa przemysłowego
 • KTW-Wytyczne Agencji ochrony środowiska
 • Zasady DVGW
 Back

Top