Renowacja dachów


Asortyment folii dachowych firmy KÖSTER umożliwia wykonanie nowego pokrycia dachowego na kazdym dachu, który podlega renowacji. Jeżeli isniejące pokrycie dachu płaskiego jest nośne na tyle, że przeniesie obciążenia od wiatru można zastosować systemy klejone przy użyciu folii dachowych KÖSTER TPO SK lub KÖSTER TPO 2.0 F na kleju 2K PUR Dachbahnenkleber. Na podstawie analizy stanu i rodzaju istniejącego podłoża dobierany jest optymalny system mocowania/klejenia folii dachowej.


Stare pokrycia bitumiczne

 • Folie dachowe KÖSTER są odporne na bitumy, dlatego można je układać bezpośrednio na starych, nośnych podłożach bitumicznych.
 • Jeżeli stare pokrycia bitumiczne są nośne i trwale zepolone z podłożem dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie folii dachowych KÖSTER TPO F lub ECB F zespolonych z włókniną, które są klejone do podłoza za pomocą kleju KÖSTER PUR-Kleber.
 • Mechaniczne mocowanie folii dachowej jest stosowane w przypadkach, kiedy istniejące warstwy na dachu nie gwarantują skuteczności zastosowania systemu klejonego.

Pokrycia dachowe z tworzyw sztucznych

 • Folie dachowe KÖSTER mogą być stosowane bezpośrednio na pokryciach z tworzyw sztucznych (PVC, TPO lub EPDM).
 • Dzięki odporności folii dachowych KÖSTER na dostępne na rynku tworzywa sztuczne, mogą one być stosowane także bezpośrednio na powłokach dachowych nanoszonych w płynie (pollimoczniki, PU, MS itp.)
 • Metody układania mogą być stosowane do wszystkich rodzajów folii dachowych KOSTER: luźne układanie z obciążeniem, mocowanie mechaniczne
 • Warstwa zabezpieczająca ochronę przed ogniem może być konieczna
 • Jeśli stara warstwa hydroizolacji dachu nie jest trwale zespolona z podłożem, gdy moze ona negatywnie wpłyać na nowe pokrycie dachu lub jeśli termoizolacja jest zawilgocony, wtedy stare pokrycia dachu musi zostać usunięte.
 • Warianty ułozenia folii dachowych KÖSTER: swobodne układanie z obciążeniem, mechanicznie mocowane do nośnego podloża lub systemy klejone - klejami KÖSTER PUR lub samoprzylepna folia dachowa KÖSTER TPO SK (FR)
 • Zawilgocona termoizolacja musi zostać wymieniona na nową
 • Folie dachowe KÖSTER TPO F / TPO SK mogą być klejone do termoizolacji tylko wtedy gdy warstwa termoizolacyjna jest trwale zamocowana/przyklejona do konstrukcji nośnej dachu.
 • Renowacja płaskiego dachu z ułożeniem dodatkowej warstwy termoizolacji na suchej konstrukcji dachu z funkcjonującą paroizolacją jest zwykle możliwa bez szczegółowych obliczeń cieplno-wilgotnościowych. Starą warstwę pokrycia dachowego można zachować.
 • Należy przestrzegać wymagań dotyczących układu warstw dachu. Grubość dodatkowej termoizolacji powinna wynosić co najmniej 5 cm, niezależnie od wyniku obliczeń fizycznych.
 • Dla tego typu renowacji, KÖSTER posiada szeroką gamę opcji, od mechanicznego mocowania do luźno ułożonej folii pod obciążeniem, ale również systemy klejone klejem KÖSTER PUR lub samoprzylepną folię dachową TPO SK.
 • Przy remoncie dachu należy szczegółowo przeanalizować wpływ dołożenia dodatkowej warstwy termoizolacji, ponieważ proces osuszenia dachu trwa wiele lat i zależy od przez paroprzepuszczalność izolacji termicznej, a przede wszystkim przez opór dyfuzyjny hydroizolacji dachu.
Renowacja wilgotnej konstrukcji dachowej bez wymiany zawilgoconej termoizolacji powinna być przeprowadzona tylko w wyjątkowych przypadkach!

Warunkiem koniecznym jest skuteczna paoszczelna izolacja, w przeciwnym razie wilgoć z materiału termoizolacyjnego może migrować do wnętrza budynku przez długi czas i powodować uszkodzenie konstrukcji

 • Jeśli uszkodzenie konstrukcji dachu jest rozległe i, na przykład konieczny jest remont odprowadzenia wody z dachu lub wymiana innych elementów na dachu, to jest bardziej ekonomiczne przeprowadzenie kompletnego remontu dachu.
 • Podczas remontu dachu w szczególności wykonuje się nową warstwę hydroizolacyjną na dachu oraz wymienia izolację termicznej. W niektórych przypadkach konieczne jest uzupełnienie lub wzmocnienie konstrkcji nośnej dachu.
Przed:

Po renowacji:
Do ustalenia przed remontem:

 • Czy na dachu jest paroizolacja i czy spełnia swoją funkcję?
 • Czy termoizolacja jest sucha i czy spełnia wymagania normowe?
 • Czy na dachu występują mostki cieplne?
 • Czy pokrycie dachowe jest w stanie przenieść obciążenie od wiatru, np. czy siła sklejenia membrany jest wystarczająca lub czy łączniki mechaniczne nie są skorodowane?

Następnie należy sprawdzić następujące punkty:

 • Czy spadki na dachu są wystarczające?
 • Czy istniejące odprowadzenie wody z dachu spełnia wymagania?
 • Czy jest odpowiednia ilość odpływów awaryjnych (dotyczy dachów z wewnętrznymi odpływami)?
 • Czy grubość termoizolacji jest wystarczająca?
 • Czy konstrukcja dachu jest zdolna przenieść nowe obciążenia?li>
 • Czy wysokości połączeń membrany np. ze ścianami są wystarczające?
 • Czy występują na dachu dylatacje konstrukcyjne?
 • Czy wbudowane elementy (np. rury, naświetla itp.) muszą być wymienione?

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można przygotować plan remontu dachu.

Back

Top