Podział dachów z uwagi na użytkowanie


Nieużytkowane dachy płaskie


Nieużytkowane dachy płaskie nie są przeznaczone do stałego pobytu osób. Na dachu mogą być obecni tylko pracownicy w trakcie konserwacji lub napraw. Dotyczy to także ekstensywnych dachów zielonych.

W tym obszarze można stosować wszystkie folie dachowe KÖSTER TPO.

Dachy użytkowane


Z użytkowanymi dachami płaskimi mamy do czynienia, na przykład na tarasach, balkonach, loggiach,, Zaliczamy do nich także dachy z intensywnym zazielenieniem oraz dachy z systemami solarnymi.

Dachy użytkowane obejmują również stropy zasypane gruntem.

W tym obszarze można stosować wszystkie folie dachowe KÖSTER TPO.

Dachy z powierzchnią jezdną


Ze względu na ciężar pojazdów, które są dopuszczone do jazdy po dachu, materiały termoizolacyjne muszą spełniać specjalne wymagania. W przypadku parkingów na dachu, termoizolacja musi mieć dużą wytrzymałość na ściskanie, w takich przypadkach zalecane jest na przykład szkło piankowe. Hydroizolacja musi mieć odpowiednią ochronę przed uszkodzeniam np. przez zastosowanie geowłókniny lub innych odpowiednich warstw ochronnych i rozdzielających.   

W tym obszarze można stosować wszystkie folie dachowe KÖSTER TPO.

 

Dachy zielone


Zielony dach żyje. Korzenie drzew i krzewów sadzone w warstwie humusu mogą przenikać do warstw uszczelniających dach, powodując przecieki. W związku z tym wymagane są specjalne metody ochrony przed korzeniami. Membrany dachowe KÖSTER TPO są odporne na działanie korzeni, eliminując w ten sposób konieczność stosowania dodatkowej warstwy ochronnej w strukturze dachu zielonego.

  • Poprawa środowiska pracy i życia
  • Magazynowanie wody: odparowanie przechowywanej wody zapewnia chłodzenie i nawilżanie powietrza
  • Nadmiar wody przy intensywnych deszczach jest magazynowany
  • Siedlisko dla roślin i zwierząt
  • Poprawa izolacyjności termicznej
  • Oszczędności na kosztach energii zimą
  • „naturalna“ klimatyzacja w lecie
  • Zwiększona izolacja akustyczna
  • Zanieczyszczenia i cząstki stałe są filtrowane z powietrza przez rośliny  
Odporność folii dachowej na przerastanie korzeni na dachach zielonych musi być sprawdzona przez test wg wymagań FLL. Certyfikat ten jest dostępny dla membrany KÖSTER TPO 1,8 i KÖSTER TPO 2,0. 

Back

Top